Eva Scholdager

Denne siden viser opplysninger om Eva Scholdager fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Scholdager
NSD id-nummer: 17148
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986