Ove Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Ove Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Nilsen
NSD id-nummer: 17160
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 1985
1986 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Formann 1985
1987 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Formann 1985
1988 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Formann 1985
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Formann 1985 1989