Thor O. Rimejorde

Denne siden viser opplysninger om Thor O. Rimejorde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor O. Rimejorde
NSD id-nummer: 1717
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utdanningssjef 1981 1981
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utdanningssjef 1980
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utdanningssjef 1980