Anton Skulberg

Denne siden viser opplysninger om Anton Skulberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anton Skulberg
NSD id-nummer: 1719
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 123 Direktør 1980 1980
1983 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 123 Direktør 1980
1983 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 123 Direktør 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 123 Direktør 1980 1984
1984 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 123 Direktør 1983
1985 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 123 Direktør 1983
1986 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 123 Direktør 1983
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 123 Direktør 1986
1987 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 123 Direktør 1983 1987
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 123 Direktør 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 123 Direktør 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 123 Direktør 1986
1990 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 123 Direktør 1983 1990