Ragnhild Steineger

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Steineger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Steineger
NSD id-nummer: 17190
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986