Else Berit Eikeland

Denne siden viser opplysninger om Else Berit Eikeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Berit Eikeland
NSD id-nummer: 17211
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Organisasjonskons 1986
1987 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Organisasjonsko 1987
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Organisasjonsko 1986
1988 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Aspirant 1987
1988 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Aspirant 1986
1989 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Aspirant 1987
1989 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Aspirant 1986
1990 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Aspirant 1987
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stedfortredende 1994
1995 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stedfortredende 1994
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1994