Odd Høiland

Denne siden viser opplysninger om Odd Høiland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Høiland
NSD id-nummer: 17234
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptein 1986
1987 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1986
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987
1988 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1986
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987
1989 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1986 1989
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1990
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1990
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1990
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1990
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandørkaptei 1987