Hjalmar Seim

Denne siden viser opplysninger om Hjalmar Seim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hjalmar Seim
NSD id-nummer: 1729
Fødselsår: 1912
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1976 1980
1981 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1981 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Fhv. Rektor 1981 1984