Laila Nikolaisen

Denne siden viser opplysninger om Laila Nikolaisen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Laila Nikolaisen
NSD id-nummer: 173
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Org.Sekretær 1980 1980
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1984 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1985 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1986 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1987 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984 1987
1988 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1984