Sverre Økland

Denne siden viser opplysninger om Sverre Økland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Økland
NSD id-nummer: 17325
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Oberst I 1989
1990 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Oberst I 1989
1991 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Oberst I 1989
1992 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1992
1993 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1992
1994 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1992
1995 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1992
1996 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1992
1997 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1992