Øivind Østberg

Denne siden viser opplysninger om Øivind Østberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øivind Østberg
NSD id-nummer: 17331
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1987
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1987