Johan Kristian Øwre

Denne siden viser opplysninger om Johan Kristian Øwre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Kristian Øwre
NSD id-nummer: 17351
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1988
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1988
1988 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1988
1989 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1988
1990 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1988