Johan Kristian Øydegard

Denne siden viser opplysninger om Johan Kristian Øydegard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Kristian Øydegard
NSD id-nummer: 17352
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 217 Konsulent 1988
1993 Utvalg for gransking av forholdet mellom UNI Storebrand og myndighetene (UNI-1) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem 301 Rådgiver 1992
1996 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1996
1996 Seksuallovbruddsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1996
1997 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1996
1997 Seksuallovbruddsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1996