Ingvild Øye

Denne siden viser opplysninger om Ingvild Øye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingvild Øye
NSD id-nummer: 17354
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Museumsstyrer 1987
1988 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Museumsstyrer 1987
1989 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1987
1989 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1990 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Direktør 1987 1990
1990 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1991 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1992 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1993 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1994 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1995 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør 1995
1995 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1996 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Direktør 1995
1996 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989
1997 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Direktør 1995
1997 Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Direktør 1989