Inger Johanne Aag

Denne siden viser opplysninger om Inger Johanne Aag fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Johanne Aag
NSD id-nummer: 17366
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1989
1990 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1989
1992 Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1992