Randi Kokkvold

Denne siden viser opplysninger om Randi Kokkvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Kokkvold
NSD id-nummer: 1739
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Høgskolelektor 1979 1980
1981 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Høyskolelektor 1981 1981