Jan Egil Aase

Denne siden viser opplysninger om Jan Egil Aase fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Egil Aase
NSD id-nummer: 17399
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1989 Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989 1991
1991 Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1992 Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Byråsjef 1989
1993 Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989 1993
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Byrisjef 1989
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Byråsjef 1989