Bjørn Martin Aasen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Martin Aasen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Martin Aasen
NSD id-nummer: 17401
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1515 Kommuneoverlege 1988
1988 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1515 Kommuneoverlege 1988
1989 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1515 Kommuneoverlege 1988
1989 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1515 Kommuneoverlege 1988
1990 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1515 Kommuneoverlege 1988
1990 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1515 Kommuneoverlege 1988
1993 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1515 Kommuneoverlege 1993
1994 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Kommuneoverlege 1994
1994 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1515 Kommuneoverlege 1993
1995 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Kommuneoverlege 1994
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Kommuneoverlege 1994
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Kommuneoverlege 1994 1997