Synnøva Aga

Denne siden viser opplysninger om Synnøva Aga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Synnøva Aga
NSD id-nummer: 17421
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Avdelingsleder 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Avdelingsleder 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Avdelingsleder 1988 1990
1991 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 233 Faglig Leder 1991
1992 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 233 Faglig Leder 1991
1993 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 233 Faglig Leder 1991
1994 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 233 Faglig Leder 1991
1995 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 233 Faglig Leder 1991
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av departement 233 Byråsjef 1997