Per Harald Agerup

Denne siden viser opplysninger om Per Harald Agerup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Harald Agerup
NSD id-nummer: 17426
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 702 Førstekonsulent 1987
1988 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 702 Førstekonsulent 1987
1989 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 702 Førstekonsulent 1987
1992 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 702 Sjefskonsulent 1992
1992 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 702 Sjefskonsulent 1992
1993 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 702 Fagsjef 1992
1993 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 702 Fagsjef 1992
1994 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 702 Fagsjef 1992
1994 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 702 Fagsjef 1992 1994
1995 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1993
1995 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1992
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 702 Fagsjef 1995
1995 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 702 Avdelingsleder 1987 1995
1996 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1993
1996 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1992 1996
1996 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1995
1997 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1993 1997
1997 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 702 Avdelingsleder 1995