Peter Carl Gust Alestrøm

Denne siden viser opplysninger om Peter Carl Gust Alestrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Carl Gust Alestrøm
NSD id-nummer: 17432
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 122 Professor 1988
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 122 Professor 1988
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 122 Professor 1988
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 122 Professor 1990
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 122 Professor 1988
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 122 Professor 1990
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1992 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992 1992
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1990
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988 1996
1996 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994