Jørgen Amdam

Denne siden viser opplysninger om Jørgen Amdam fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørgen Amdam
NSD id-nummer: 17445
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Førsteamanuensi 1987
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Førsteamanuensi 1987
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Høgskoledosent 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Høgskoledosent 1987
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1519 Høgskoledosent 1990
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Høgskoledosent 1987
1991 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1519 Høgskoledosent 1990
1992 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1519 Høgskoledosent 1990
1994 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1519 Professor 1994
1995 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1519 Professor 1994
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1519 Professor 1994
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1519 Professor 1994