Einar Amundsen

Denne siden viser opplysninger om Einar Amundsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Amundsen
NSD id-nummer: 17446
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988 1990
1997 Styret for Høgskolen i Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 219 Førstekonsulent 1997