Sverre H. Amundsen

Denne siden viser opplysninger om Sverre H. Amundsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre H. Amundsen
NSD id-nummer: 17449
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 532 Forlagssjef 1986
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 532 Forlagssjef 1986 1988