Ragnhild Stein Andersen

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Stein Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Stein Andersen
NSD id-nummer: 17473
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Studiekonsulent 1988
1989 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Studiekonsulent 1988
1990 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Studiekonsulent 1988
1991 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 706 Studiekonsulent 1988
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Studierektor 1988 1992
1994 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Studierektor 1988 1994