Eirin Faldet

Denne siden viser opplysninger om Eirin Faldet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eirin Faldet
NSD id-nummer: 1751
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 428 Student
1980 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 428 Sosialkurator 1979
1981 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 428 Student
1981 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 428 Sosialkurator 1979