Moritz Askildt

Denne siden viser opplysninger om Moritz Askildt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Moritz Askildt
NSD id-nummer: 17516
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Kommandørkaptei 1987
1989 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1990 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1991 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1992 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1993 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1994 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1995 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989
1996 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 626 Kommandørkaptei 1989