Karen Johanne Baalsrud

Denne siden viser opplysninger om Karen Johanne Baalsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Johanne Baalsrud
NSD id-nummer: 17564
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Veterinær 1986
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Veterinær 1986
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1211 Veterinær 1986
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1211 Veterinær 1986
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1211 Veterinær 1986
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1990
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1991
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1990
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1991
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1990
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1991
1995 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1211 Veterinær 1995
1996 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1211 Veterinær 1995
1997 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1211 Veterinær 1991 1997
1997 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1211 Veterinær 1995