Berit Bae

Denne siden viser opplysninger om Berit Bae fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Bae
NSD id-nummer: 17570
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1988 1990