Nils Gustav Bakken

Denne siden viser opplysninger om Nils Gustav Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Gustav Bakken
NSD id-nummer: 17580
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer I statsråd 536 Skolesjef 1985
1988 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer I statsråd 536 Skolesjef 1985
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1989
1989 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer I statsråd 220 Kontorsjef 1985
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1989
1990 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer I statsråd 220 Kontorsjef 1985
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1989
1991 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer I statsråd 220 Kontorsjef 1985
1992 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer I statsråd 220 Kontorsjef 1985