Thomas Bartholdsen

Denne siden viser opplysninger om Thomas Bartholdsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas Bartholdsen
NSD id-nummer: 17593
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988