Berith Bergersen

Denne siden viser opplysninger om Berith Bergersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berith Bergersen
NSD id-nummer: 17632
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 130 Inspektør 1988
1989 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 130 Inspektør 1988
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Nestleder 1994
1995 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Nestleder 1994
1996 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Utdanningssekre 1994
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 102 Utdanningssekre 1996
1996 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 102 Utdanningssekre 1996
1997 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Utdanningssekre 1994
1997 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 102 Utdanningssekre 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 102 Utdanningssekre 1996
1997 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 102 Utdanningssekre 1996