Marit Landsem Berntsen

Denne siden viser opplysninger om Marit Landsem Berntsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Landsem Berntsen
NSD id-nummer: 17647
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1988 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1989 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988 1990
1990 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1991 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1992 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1993 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988
1994 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Forlagssjef 1988