John Bjørnebye

Denne siden viser opplysninger om John Bjørnebye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Bjørnebye
NSD id-nummer: 17683
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1987 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1987 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1987 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987 1988
1988 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987