Kristin Bjella

Denne siden viser opplysninger om Kristin Bjella fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Bjella
NSD id-nummer: 17697
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg om offerets stilling i straffesaker Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Utvalg om offerets stilling i straffesaker Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1990 Utvalg om offerets stilling i straffesaker Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Lovrådgiver 1988
1990 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lovrådgiver 1990
1991 Utvalg om offerets stilling i straffesaker Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Advokatfullmekt 1988
1991 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokatfullmekt 1990
1992 Utvalg om offerets stilling i straffesaker Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Advokat 1988
1992 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1992
1992 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1993 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1992
1993 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1994 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1992
1995 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1992
1997 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1997