Åse Elin Bjerke

Denne siden viser opplysninger om Åse Elin Bjerke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Elin Bjerke
NSD id-nummer: 17701
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1987
1988 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1987
1989 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1987
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1989
1990 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1987
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Konsulent 1989
1991 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1987
1992 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1987