Torill Brekke

Denne siden viser opplysninger om Torill Brekke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torill Brekke
NSD id-nummer: 17784
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1989
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1989 1993
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1996
1996 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1996
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1996
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1996
1997 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1996
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1989 1997
1997 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1996