Thorbjørn Hagen

Denne siden viser opplysninger om Thorbjørn Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorbjørn Hagen
NSD id-nummer: 1779
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Sekretær 1980 1980
1981 Innlandsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Distriktssekretær 1981 1981
1981 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Sekretær 1981 1981
1982 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 604 Distriktssekretæ 1980 1982
1983 Innlandsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Sekretær 1981
1983 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Sekretær 1980 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 604 Sekretær 1980 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 604 Næringskonsulen 1976 1988