Ole Briseid

Denne siden viser opplysninger om Ole Briseid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Briseid
NSD id-nummer: 17796
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 627 Byråsjef 1989
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 627 Byråsjef 1989
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 627 Byråsjef 1989
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 627 Byråsjef 1989
1993 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 627 Avdelingsdirekt 1993
1994 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 627 Avdelingsdirekt 1993
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 627 Avdelingsdirekt 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 627 Ekspedisjonssjef 1996