Breta Bergland Brugård

Denne siden viser opplysninger om Breta Bergland Brugård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Breta Bergland Brugård
NSD id-nummer: 17814
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1870 Studieinspektør 1988
1989 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1870 Studieinspektør 1988
1990 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1870 Studieinspektør 1988