Reidun Brusletten

Denne siden viser opplysninger om Reidun Brusletten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidun Brusletten
NSD id-nummer: 17817
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 616 Lærer 1987
1988 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 616 Lærer 1987
1989 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Undervisningsin 1989
1990 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Undervisningsin 1989
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 616 Undervisningsin 1992
1993 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 616 Undervisningsin 1992
1994 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Undervisningsin 1994
1994 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 616 Undervisningsin 1992
1995 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Undervisningsin 1994
1995 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 616 Undervisningsin 1992
1996 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Undervisningsin 1994
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 616 Undervisningsin 1992
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 616 Undervisningsin 1997
1997 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 616 Undervisningsin 1994 1997