Asbjørn Braanaa Bye

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Braanaa Bye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Braanaa Bye
NSD id-nummer: 17837
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1987
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1987
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1987
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1987
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1987