Kristin Clemet

Denne siden viser opplysninger om Kristin Clemet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Clemet
NSD id-nummer: 17865
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1987
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1987
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1987
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1991
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1991
1994 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Siviløkonom 1994
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1995 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Siviløkonom 1994
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1996 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Siviløkonom 1994
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1997 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Siviløkonom 1994
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994