Kari Haug

Denne siden viser opplysninger om Kari Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Haug
NSD id-nummer: 1792
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 602 Konsulent
1981 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 602 Konsulent
1983 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Konsulent 1980
1984 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Konsulent 1980 1984
1985 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 602 Kontorsjef 1985
1986 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 602 Kontorsjef 1985
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Kontorsjef 1986
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Kontorsjef 1986
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Kontorsjef 1986
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Kontorsjef 1986
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Kontorsjef 1986