Heidi Bente Hoe Draget

Denne siden viser opplysninger om Heidi Bente Hoe Draget fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Heidi Bente Hoe Draget
NSD id-nummer: 17925
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1988
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Konsulent 1988
1990 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1988
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstekonsulent 1991
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstekonsulent 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstekonsulent 1991
1997 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstekonsulent 1991 1997