Dolores Saga Due

Denne siden viser opplysninger om Dolores Saga Due fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dolores Saga Due
NSD id-nummer: 17931
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorleder 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorleder 1987
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorleder 1987
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorleder 1987