Rikke Eeg-Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Rikke Eeg-Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rikke Eeg-Henriksen
NSD id-nummer: 17953
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1988 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1989 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987 1989
1995 Maritim ide- og ressursgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1994
1996 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Byråsjef 1996
1997 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Underdirektør 1996