Carsten E. Ellertsen

Denne siden viser opplysninger om Carsten E. Ellertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Carsten E. Ellertsen
NSD id-nummer: 17992
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1987
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1987
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1987
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1987 1990
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1991 1992
1992 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1991 1992