Per Arne Torstensen

Denne siden viser opplysninger om Per Arne Torstensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Arne Torstensen
NSD id-nummer: 1800
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 703 Inspektør 1980 1980
1982 Styret for Statens sjøaspirantskole, Borre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Inspektør 1982 1982
1983 Styret for Statens sjøaspirantskole, Borre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Inspektør 1982 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Inspektør 1980 1984