Thor Olav Engen

Denne siden viser opplysninger om Thor Olav Engen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Olav Engen
NSD id-nummer: 18025
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Førsteamanuensi 1988
1989 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 401 Førsteamanuensi 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Førsteamanuensi 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Førsteamanuensis 1988